Všeobecné informácie

Všetko čo by ste mali o lige vedieť

Telocvičňa - ZŠ Juraja Holčeka, Dolný Ohaj

120,- € / mužstvo (jednorázovo pred začiatkom sezóny)

Športová hala

Od 15 rokov vyššie

4 + 1 min. 6 hráčov (max. 16 hráčov na súpiske)
- súpisku nie je možné upravovať, iba dopisovať (nie je možné prestupovať medzi mužstvami, neplatí pre hráča ktorí ešte nenastúpil za prvotné mužstvo a rozhodne sa nastúpiť za iné, pričom ak nastúpi za dané mužstvo zostáva natrvalo hráčom tohto mužstva)
- tieto zmeny sa môžu uskutočniť max. do 2. hracieho kola
- ak príde k zraneniu hráča a viac do súťaže nezasiahne, daný hráč môže byť nahradený novým hráčom (platí počas celého trvania ligy)

60 minút zápas
čistý hrací čas 50 minút - hrá sa 2 x 25 minút
5 minút - výmena mužstiev na ihrisku + rozcvička
5 minút prestávka (ak sa mužstva dohodnú, môže sa prestávka skrátiť, ale nie predĺžiť!)

Platné od 19. novembra 2016
HORE