Hráči musia dodržiavať nasledovné pravidlá

Platia všetky pravidlá futbalu, okrem postavenia mimo hry a ďalších úprav, ktoré majú zabezpečiť čistotu hry a taktiež zníženie rizika zranenia hráčov.

Lenivá.

Žiadny hráč nesmie nastúpiť na ihrisko zjavne pod vplyvom alkoholu!
(nie je zakázané vypiť nejaké to pivo, ale hráči musia byť schopní sebakontroly!)

O poradí rozhoduje rozdiel v skóre a nakoniec vyšší počet strelených gólov.

Brankár nemôže chytať nahrávku od spoluhráča do rúk.

Hrá sa na čiary, ak lopta opustí ihrisko nastáva vhadzovanie, rohový kop.
(Lopta sa postaví na miesto, kde opustila priestor a zahráva sa nohou. Vzdialenosť medzi rozohrávajúcim a brániacim hráčom musí byť minimálne 2 metre)

Odstup hráčov súpera od lopty najmenej 3 m, hráči môžu rozohrať loptu bez povelu rozhodcu.

(vzdialenosť 7 metrov) – povel na zahranie kopu dá rozhodca.

V prípade podobných dresov poskytne organizátor "rozlišovačky".

Hráč nesmie mať na sebe nič, čo by mohlo ohroziť bezpečnosť protihráča alebo jeho samotného (prívesky, náušnice, sadrové obväzy, a iné.).

Všetci hráči musia byť vybavení obuvou vhodnou do telocvične.

Musí byť farebne rozlíšený (dres, rozlišovačka). Striedanie brankárov je povolené aj počas zápasu. Striedajúci brankár musí byť farebne rozlíšený.

Rozohráva sa na polovičke ihriska (pre zrýchleniu hry môže mužstvo rozohrať, aj keď sa budú súperovi hráči nachádzať na súperovej polovičke).

Striedať môžu ľubovoľne všetci hráči uvedení na súpiske mužstva, striedanie hráčov sa uskutočňuje iba v priestore striedačky.

Výsledok v danom zápase bude kontumovaný v prospech súpera v pomere 0:10 a v prípade obzvlášť hrubého previnenia, môže organizátor rozhodnúť aj o vylúčení daného mužstva z turnaja. Ďalej  za fyzické napadnutie súpera, urážlivé slovné napádanie rozhodcu ako aj fyzické napadnutie rozhodcu, prípadne iných osôb, môže organizátor ligy (resp. rozhodca)  vylúčiť hráča z turnaja.

Nenastúpenie znamená kontumáciu zápasu v prospech súpera v pomere 0:10. Ak mužstvám nevyhovuje uvedený dátum a čas zápasu v rozpise, po dohode oboch mužstiev, ktorých sa zápas týka, si môžu zápas nahradiť v inom termíne. O tejto zmene sú však povinný informovať organizátora súťaže a rozhodcu.

Žltá karta sa automaticky udeľuje v prípade úmyselného bránenia protihráčovi v hre (kontakt hráča v sklze s protihráčom / neplatí len pre brankára v bránkovom území, resp. pri pokuse o zablokovanie strely, alebo prihrávky bez priameho kontaktu s protihráčom.)

Ak hráč dostane v jednom stretnutí dve ŽK, platia ustanovenia ako pri červenej karte.

Znamená vylúčenie hráča z hry a ten je povinný opustiť hraciu plochu. Do hry už zasiahnuť nemôže.

Vylúčený hráč má stop na 1 nasledujúci zápas. Vylúčeného hráča nahradí iný hráč zo striedačky.

Platné od 19. novembra 2016

UPOZORNENIE

Organizátor ligy má právo upraviť súťažný poriadok a pravidlá počas celého trvania ligy. O prípadných zmenách budú súťažné mužstvá vždy upozornené.

HORE